Miljøpolitikk

Våre ambisjoner for miljøarbeidet i WOC er å målrettet redusere den helhetlige miljøbelastningen av arrangementet. For orientering som idrett er båndene til naturen svært sterke. Derfor er et arrangement av disse dimensjonene en perfekt mulighet til å fronte verdiene vi står for, både internt i orienteringsmiljøet og til omverdenen. Som orienteringsløpere vil vi forholde oss til naturen som vi alltid gjør: det skal ikke synes at vi har vært der. For å understreke viktigheten av hensynet til naturen, ønsker vi å minimere den totale miljøpåvirkningen, ikke bare den lokale. Derfor er det lagt opp til å redusere det totale transport- og energibehovet. For å gå foran som et godt eksempel oppfordres alle funksjonærer til å gå, sykle eller benytte kollektivtransport i hele planleggings- og gjennomføringsfasen, samt å tenke energisparing i alle ledd.

Miljøarbeidet skal gå som en rød tråd gjennom arrangementet, for eksempel når det gjelder en skånsom håndtering av natur og dyreliv, synlighet og informasjonsspredning, avfall og renhold, transport og totalt energibehov. Vi tilrettelegger for at alle som deltar i arrangementet går inn for å videreformidle verdien av miljøbevaring.

En presentasjon av vår miljøpolitikk finnes her

Miljøsøknaden finnes her

Følgende miljøorganisasjoner vil ha utstilling under WOC:

Norsk Resirk

Regnskogfondet

Elbilen Buddy

 

Partners:

Et spektakulært, urbant og synlig WOC