Miljøsertifisering for WOC2010

WOC har nå fått offisielt godkjent miljøsertifisering av FEE, Foundation for Environmental Education. Det omfatter tillatelse til å bruk av logo og grønt flagg. WOC2010 har forpliktet seg til å overholde kriteriene for sertifiseringen og gjennomføre påkrevde miljøtiltak underveis. Miljøgodkjent arrangement er en utmerkelse for arrangører som aktivt vil jobbe for å redusere sin miljøbelastning. Arrangøren må oppfylle bestemte kriterier på flere områder for å få utmerkelsen. Kriteriene omfatter blant annet internt miljøarbeid i arrangementet, bruk av miljøvennlige produkter og avfallshåndtering under og etter arrangementet. Mer informasjon om miljøsertifiseringen og dens betydning finnes på FEEs hjemmeside.

Partners:

Et spektakulært, urbant og synlig WOC