Terrengbeskrivelser

Kvalifisering sprint
Terreng: Stort sett lav kupering. Noen bratte bakker.
Vegetasjon: Blanding av opent kulturlandskap, parkterreng, urbane områder og skogområder (blanding av furu- og bjørkeskog).
Løpbarhet: God til svært god.
Sikt: Stort sett god, men redusert i noen tette områder.
Stier og veier: Urbane områder og skogområder med nettverk av stier.
Finale sprint
Terreng: Stort sett flatt, men lia mellom sentrum og Kristiansten Festning er bratt.
Vegetasjon: 50% urbane områder og 50% parkterreng.
Løpbarhet: Svært god.
Sikt: Svært god.
Stier og veier: Utviklet nettverk av bygater og stier.
Kvalifisering mellom- og langdistanse
Terreng: Moderat til sterk kupering.
Vegetasjon: Barskog og løvskog.
Løpbarhet: Stort sett god. Myrene er godt løpbare.
Sikt: God, men begrenset i tette områder.
Stier og veier: Svært få stier og veier.
Finaler mellom- og langdistanse, samt Stafetter
Terreng: Moderat til sterk kupering.
Vegetasjon: Barskog og løvskog.
Løpbarhet: Stort sett god. Myrene er godt løpbare.
Sikt: God, men begrenset i tette områder.
Stier og veier: Områder med få stier og veier, og områder med utviklet nettverk av stier og skogsveier.

Partners:

Et spektakulært, urbant og synlig WOC