Innbydelse til den første offisielle treningsleiren 4.-12. September 2009

Den første offisielle treningsleiren vil bli arranger I Trondheimsområdet 4.-12. September 2009. Vennligst se detaljer i invitasjonen. Påmelding gjøres ved å sende inn følgende påmeldingsskjema.

Partners:

Et spektakulært, urbant og synlig WOC