WTOC: Konsept

Last ned:
Bulletin#1

Bulletin#2

Bulletin#2B

WTOC2010 (VM i Pre-O) vil bli arrangert parallelt med WOC2010. Organisasjonskomitéen for WTOC2010 vil arrangere én trening, to WTOC-konkurranser, og en konkurranse lik vanlig orientering. WTOC arrangeres i WOC2010-uken, 8. - 15. August 2010.

Hva er Pre-O?

Presisjonsorientering (Pre-O) er en orienteringsdisiplin sentrert rundt detaljert kartlesing i terrenget. Disiplinen har blitt utviklet for at alle, inkludert mennesker med bevegelseshemninger, skal ha mulighet til å delta i en meningsfylt orienteringskonkurranse. Manuelle eller elektriske rullestoler og ulike andre bevegelseshjelpemidler er tillatt siden bevegelseshastigheten ikke er et konkurranseelement.

Presisjonsorientererne må kunne identifisere nøyaktige punkter i terrenget slik som vist på et kart. Siden identifiseringen skjer på avstand kan alle konkurrere på like vilkår uavhengig av om de er bevegelseshemmede eller ikke. De fleste Pre-O-konkurransene har klasser som er åpne for alle.

Den første World Cup i Pre-O ble arrangert i 1999, og det første WTOC ble arrangert i 2004. WTOC arrangeres hvert år.

Mer informasjon

IOFs hjemmeside: www.orienteering.org

Partners:

Et spektakulært, urbant og synlig WOC